DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Dětský koutek BAČKORKA

Provozní řád

Provozní řád  dětského koutku:

1. Dětský koutek je určen pro děti od 2 do 10 let bez doprovodu rodičů. Děti v průběhu pobytu mohou užívat veškeré vybavení   dětského koutku. Dětem je poskytováno základní hyg.ošetření.

Pracovní doba Po-Pá 8-19hod , So 8-12hod. Doba pobytu v dětském koutku je omezena- nejdelší.doporučená doba 4 hod. Doporučujeme rezervaci na tel.č.  733 303 560 .

2. Jaké jsou naše plány na rok 2009 ?

Budeme se snažit neustále přicházet se zajímavými nápady,aby se v našem koutku dětem líbilo. Po novém roce Vám nabídneme vymezené hodiny hlídání dětí s výchovným programem.

 3. Příjem dětí

Při přijetí do dětského koutku evidujeme potřebné údaje o dítěti

/jméno a příjmení,rodné číslo,pojišt´ovnu,bydliště,číslo obč.průkazu osoby která dítě předává , aktuální tel.spojení nejméně na 2 osoby,zdravotní stav dítětě,zvláštnosti dítětě/. Při opakované  návštěvě dětského koutku se tyto údaje již nezapisují,pouze se ověřují. Údaje dítětě budou uloženy,informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 SBb.o ochraně osobních údajů.

Dítě je označeno  nejosvědčenějším způsobem,samolepkou,na kterou se napíše jméno a příjmení dítětě.

4. Předávání dítětě

Dítě předáváme oproti podpisu osobě ,která dítě přivedla a je při přijetí zaregistrována. Osoba se před převzetím dítěte prokáže občan.průkazem. V případě , že dítě bude vyzvedávat jiná osoba , je nutné tuto informaci nahlásit již při příjmu dítěte . Doprovod nesmí být mladší 18 let věku. Osoba která dítě přebírá podpisem stvrzuje,že je dítě v pořádku,bez zranění či újmy.

V případě nevyzvednutí dítětě do konce otevírací doby kontaktujeme odpovědnou osobu telefonicky . Pokud i přesto není dítě vyzvednuto do 30 minut / pokud není po telefonu dohodnuto jinak/, vyrozumíme příslušný odbor sociální správy či policii. O prodlouženém pobytu je veden zápis.Cena pobytu je se 100% přirážkou.

5. Péče o děti po dobu pobytu v dětském koutku

Po celou dobu pobytu se pracovníci aktivně zapojují do her a ostatních činností dětí . Zajišťují hlavně jejich bezpečnost a zabraňují samovolnému úniku z dět.koutku. O Vaše děti se stará personál,který má potřebné pedagogické či zdravotnické vzdělání,je náležitě proškolen a má příslušnou praxi v práci s dětmi. Naši vychovatelé mají vždy pro děti připravený program, takže se děti určitě nebudou nudit. Všechen materiál na výtvarné činnosti má příslušné atesty a splňuje hygienické normy.

 6. Hygiena

Vychovatelé doprovází děti na toaletu , dohlíží při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí hygienické ošetření dítěte.

7. Pitný režim a občerstvení dětí

Dětem podáváme jídlo a pití ,které si přinesou. Pokud zapomenete dítěti nachystat svačinku je možno zakoupit na místě.

8. První pomoc

Základní první pomoc zajistí personál dětského koutku,který je pravidelně v této oblasti proškolován.Dále jsou okamžitě informováni rodiče a v případě nutnosti přivolána záchranná služba. O každém úraze je proveden zápis. DK je vybaven lékárničkou,která je vždy řádně doplňována a kontrolována.

9. Důležité informace pro Vás

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené.Toto opatření je v zájmu všech návštěvníků DK .Doufáme ,že toto opatření pochopíte .Alergie či jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste při příjmu dítěte.

10. Ceny a slevy

Cena hlídání v koutku je 50,- Kč za každou započatou hodinu. Díky přesné evidenci návštěv je pro Vás každá desátá návštěva dětského koutku zdama. 

 

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek